Villkor

Genom att använda trustlycasinon-svenska.top samtycker du till att följa dessa användarvillkor och våra riktlinjer för integritet och cookies. Vi rekommenderar att du läser igenom villkoren noggrant innan du använder webbplatsen. Om du inte godkänner dessa villkor, avstå från att använda vår webbplats.

1. Ålderskrav

För att använda vår webbplats måste du vara minst 18 år gammal. Genom att använda webbplatsen bekräftar du att du uppfyller ålderskraven.

Vi förbehåller oss rätten att neka tillgång till personer som inte uppfyller ålderskraven eller inte följer lagarna i deras jurisdiktion.

  • Du måste vara minst 18 år gammal för att använda vår webbplats.

All användning av vår webbplats är på egen risk och vi tar inget ansvar för olagligt eller oetiskt beteende av användare.

2. Användargenererat innehåll

Du ansvarar för allt innehåll som du laddar upp eller delar på vår webbplats. Det inkluderar bilder, text, länkar och annat material. Genom att använda vår webbplats bekräftar du att du har rättigheter och behörighet att använda och dela det innehåll du bidrar med.

Vi förbehåller oss rätten att moderera och ta bort användargenererat innehåll som vi anser vara olämpligt, stötande eller bryter mot våra riktlinjer. Vi tar inget ansvar för sådant innehåll och eventuella skador orsakade av det.

Genom att använda webbplatsen ger du oss automatiskt en icke-exklusiv, global licens att använda det innehåll du laddar upp på webbplatsen.

3. Immateriella rättigheter

Allt material och innehåll på vår webbplats, inklusive men inte begränsat till text, bilder, logotyper, färger, layout och grafik, ägs av oss eller våra licensgivare. Detta material är skyddat av upphovsrätt och andra immateriella rättigheter.

  • Allt material och innehåll på vår webbplats är skyddat av upphovsrätt och andra immateriella rättigheter.

Du får endast använda det material som gjorts tillgängligt för nedladdning eller delning på vår webbplats för personligt, icke-kommersiellt bruk. Du får inte modifiera, kopiera, distribuera, sälja eller på annat sätt använda detta material utan vårt skriftliga tillstånd.

4. Ansvarsbegränsning

Vår webbplats tillhandahålls 'i befintligt skick' utan några garantier, uttryckta eller underförstådda. Vi garanterar inte att vår webbplats kommer att vara tillgänglig, oavbruten, säker eller felfri.

Vi tar inget ansvar för eventuella skador som uppstår genom användning av vår webbplats, inklusive direkt eller indirekt skada, förlust av data, intäkter eller förtroende.

  • Vi tar inget ansvar för eventuella skador som uppstår genom användning av vår webbplats.

Vi förbehåller oss rätten att ändra eller uppdatera innehållet på vår webbplats utan föregående meddelande. Vi kan även ändra eller avsluta tjänster utan föregående meddelande.